Üyeler | Members

- İnayet Aksu (Avukat | Lawyer) 
- Tulin Arman (BÜREM Temsilcisi | Representative) [
tulin.arman[at]boun.edu.tr]
Can Candan (Batı Dilleri | Western Languages) [can.candan[at]boun.edu.tr]
- Serap Çakıcı Alparslan (Mediko-sosyal) [serap.alparslan[at]boun.edu.tr]
- Sevda Cora (Mediko-sosyal, EğitimSen) [sevda.cora[at]boun.edu.tr]
- İlke Ercan (Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Electrical-Electronics Engineering) [ilke.ercan[at]boun.edu.tr]
- Ejder Karahan (Koruma ve Güvenlik | Security) [ejder.karahan[at]boun.edu.tr]
- Selver Kılıçaslan (Öğrenci İşleri Dekanlığı | Office of the Dean of Student Affairs) [selver.kilicaslan[at]boun.edu.tr]
Biray Kolluoğlu (Sosyoloji | Sociology, Öğrenci İşleri Dekanı | Dean of Student Affairs) [biray[at]boun.edu.tr]
Serra Müderrisoğlu (Psikoloji | Psychology, BÜPAM Temsilcisi | Representative) [serra[at]boun.edu.tr]
Şemsa Özar (Ekonomi | Economics) [ozar[at]boun.edu.tr]
Cenk Özbay (Sosyoloji | Sociology) [cenk.ozbay[at]boun.edu.tr]
- Kardelen Okumuş (LGBTİ Temsilcisi | Representative) [
fulya.okumus[at]boun.edu.tr]
- Feyza Arlı (BÜKAK Temsilcisi | Representative) [
bukak[at]boun.edu.tr]
Hande Sart (Eğitim Bilimleri | Educational Sciences, GETEM Temsilcisi | Representative) [hande.sart[at]boun.edu.tr]
Aylin Vartanyan (Yabancı Diller | English Preparatory Division, Öğrenci Etik Kurulu | Student Ethics Council) [vartanya[at]boun.edu.tr
- Vicdan Yalçın (Genel Sekreter Yardımcısı | Deputy Secretary General) [
vyalcin[at]boun.edu.tr]


Ortaklar | Partners

- Boğaziçi Üniversitesi Kadın Araştırmaları Kulubü | Boğaziçi University Women’s Studies Association (BÜKAK)
- Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Etik Kurulu | Boğaziçi University Student Ethics Council (ÖEK)
- Boğaziçi Üniversitesi 
Psikoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi | Boğaziçi University Center for Psychological Research and Services (BÜPAM)
- Boğaziçi Üniversitesi 
Öğrenci Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi | Boğaziçi University Center for Psychological Counseling and Guidance (BÜREM)
- Boğaziçi Üniversitesi 
Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı | Boğaziçi University Visually Impaired Technology and Training Laboratory (GETEM)
- Boğaziçi Üniversitesi Mediko Sosyal Merkezi | Boğaziçi University Health Center (Mediko)
- Boğaziçi Üniversitesi Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks Çalışmaları Kulübü | Boğaziçi University Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Studies Association (LGBTİ

© Son güncelleme | Last updated: 18/11/2015
Contact site admin.