Cinsel Tacizi Önleme, Eğitim ve Destek Koordinatörlüğü

2016’da kurulan Cinsel Tacizi Önleme, Eğitim ve Destek Koordinatörlüğü üniversite mensuplarına cinsel taciz, saldırı ve şiddet olayları karşısında doğru bilgilendirme ve yönlendirmeyi yapmakla görevlidir. Ofisi, BÜ Güney Kampüs’te yer alır.

CİTÖK, cinsel taciz veya şiddete uğramış üniversite bünyesindeki kişileri e-mail veya doğrudan görüşmeler ile  a) üniversite içi ise: BÜREM, MEDİKO, Öğrenci Dekanlığı’na yönlendirir, disiplin soruşturmaları hakkında bilgilendirir b) üniversite dışı ise: hukuki ve psikolojik destek mekanizmaları hakkında bilgilendirir ve ilgili kurumlara yönlendirir.

CİTÖK bir YÖNLENDİRME birimidir, karar almaz, ceza vermez, kişiler yerine harekete geçmez. Görevi, cinsel taciz ve saldırı başvurularında doğru bilgilendirmeyi yapmaktır.

Cinsel Tacizi Önleme, Eğitim ve Destek Koordinatörü Cemre Baytok’tur.