Cİnsel Tacizi Önleme Komisyonu

Üniversitenin tüm mensuplarına yönelik aşağıdaki konularda çalışmalar yapmak üzere 2012 yılında kurulan bir komisyondur:

Üniversitede cinsel taciz ve şiddeti önlemek üzere eğitimler vermek, politika geliştirmek ve eylem planı oluşturmak,

Cinsel tacize maruz kalan kişilerin taleplerini CİTÖK Ofisi aracılığıyla değerlendirmek ve gerekli tıbbi, psikolojik, psikososyal ve hukuki konularda gizlilik ilkesi çerçevesinde destek vermek.

CİTÖK üyeleri: