CİTÖK Hakkında

Cinsel Tacizi Önleme, Eğitim ve Destek Koordinatörlüğü

Cinsel Tacizi Önleme, Eğitim ve Destek Koordinatörlüğü (CİTÖK Ofisi) 2016-2021 Raporu'nu okumak için tıklayın.

 

2016’da kurulan Cinsel Tacizi Önleme, Eğitim ve Destek Koordinatörlüğü üniversite mensuplarına cinsel taciz, saldırı ve şiddet olayları karşısında doğru bilgilendirme ve yönlendirmeyi yapmakla görevlidir. Ofisi, BÜ Güney Kampüs’te yer alır.

CİTÖK, cinsel taciz veya şiddete uğramış üniversite bünyesindeki kişileri e-mail veya doğrudan görüşmeler ile  a) üniversite içi ise: BÜREM, MEDİKO, Öğrenci Dekanlığı’na yönlendirir, disiplin soruşturmaları hakkında bilgilendirir b) üniversite dışı ise: hukuki ve psikolojik destek mekanizmaları hakkında bilgilendirir ve ilgili kurumlara yönlendirir.

CİTÖK bir YÖNLENDİRME birimidir, karar almaz, ceza vermez, kişiler yerine harekete geçmez. Görevi, cinsel taciz ve saldırı başvurularında doğru bilgilendirmeyi yapmaktır.

Cinsel Tacizi Önleme, Eğitim ve Destek Koordinatörü Cemre Baytok’tur.

 

Cinsel Tacizi Önleme Komisyonu (CİTÖK)

Üniversitenin tüm mensuplarına yönelik aşağıdaki konularda çalışmalar yapmak üzere 2012 yılında kurulan bir komisyondur:

Üniversitede cinsel taciz ve şiddeti önlemek üzere eğitimler vermek, politika geliştirmek ve eylem planı oluşturmak,

Cinsel tacize maruz kalan kişilerin taleplerini CİTÖK Ofisi aracılığıyla değerlendirmek ve gerekli tıbbi, psikolojik, psikososyal ve hukuki konularda gizlilik ilkesi çerçevesinde destek vermek.

CİTÖK üyeleri: